Boendeenkät 2016
Hjälp oss att göra Brf Bolmen 1 bättre!
Era åsikter och synpunkter är värdefulla och ligger till grund för
styrelsens framtida arbete gällande förbättringar, prioriteringar och beslut.
Boendeenkäten blir också ett viktigt mätinstrument för oss att följa utvecklingen i framtiden.
Vi är mycket tacksamma att du tar dig tid att fylla i enkäten, det tar inte mer än tio minuter. 

Senast onsdagen den 17 februari vill vi ha era svar 
Som en morot för högt deltagande, lottar vi ut ett presentkort på Ica på  500 kr bland de som lämnar in enkäten.
(Det är förstås valfritt att uppge sitt namn på enkäten, men en förutsättning för att delta i utlottningen)
På de flesta frågor vill vi veta hur nöjd du är med olika aspekter på ditt boende. Skalan är 0 till 5, där ett är botten och fem högsta betyg samt 0 är ingen åsikt. Välj det alternativ som bäst motsvarar vad du tycker. Efter varje ämne finns även ett utrymme om du vill kommentera dina svar.
  Stort tack för din medverkan!
start
 
Service från föreningen
Hur nöjd är du med:
Hur snabbt du får kontakt med föreningen

 
Service från föreningen
Hur nöjd är du med:
bemötande från styrelsen

 
Service från föreningen
Hur nöjd är du med:
information från styrelsen (Elektronsikt nyhetsbrev, portanslag, infoblad)

 
Service från föreningen
Hur nöjd är du med:
hemsidan www.brfbolmen1.se

 
Service från föreningen
Elektroniskt nyhetsbrev:
Känner du till och/eller prenumererar du på föreningens elektroniska nyhetsbrev? (Anmälan via föreningens hemsida)


 
Service från föreningen
Övriga kommentarer

 
Utomhusmiljön
Hur nöjd är du med:
Trädgårdsskötseln

 
Utomhusmiljön
Hur nöjd är du med:
sandning och snöröjning, föreningens mark*
*(ej trottoar och bilväg - tillhör kommun)

 
Utomhusmiljön
Hur nöjd är du med:
sandning och snöröjning, kommunens mark

 
Utomhusmiljön
Hur nöjd är du med:
belysning på parkvägarna

 
Utomhusmiljön
Hur nöjd är du med:
renhållningen (skräp, klotter etc)

 
Utomhusmiljön
Hur nöjd är du med:
standarden på lekplatserna

 
Utomhusmiljön
Hur nöjd är du med:
parkeringsmöjligheter

 
Utomhusmiljön
Övriga kommentarer

 
Teknisk fastighetsskötsel
Hur nöjd är du med:
värmen i lägenheterna

 
Teknisk fastighetsskötsel
Hur nöjd är du med:
hur felanmälan åtgärdas

 
Teknisk fastighetsskötsel
Hur nöjd är du med:
städningen av trapphus

 
Teknisk fastighetsskötsel
Hur nöjd är du med:
städningen av tvättstugor

 
Teknisk fastighetsskötsel
Hur nöjd är du med:
hur underhållet av fastigheten sköts

 
Teknisk fastighetsskötsel
Övriga kommentarer

 
Tvättstugorna
Hur nöjd är du med:
standarden på utrustningen

 
Tvättstugorna
Hur nöjd är du med:
möjligheten att få tvättid

 
Tvättstugorna
Hur nöjd är du med:
trivsel

 
Tvättstugorna
Övriga kommentarer

 
Trivsel och trygghet
Hur nöjd är du med:
tryggheten i allmänna utrymmen (tex. tvättstugorna)

 
Trivsel och trygghet
Hur nöjd är du med:
att bo i bostadsrättsföreningen Bolmen 1

 
Skulle du rekommendera andra att flytta hit?


 
Trivsel och trygghet
Övriga förslag

 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
grovtvättmaskinen


 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
tvättstugorna


 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
sopsorteringsrummen


 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
papperskorgar utomhus


 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
grillarna (under sommarhalvåret)


 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
uteplatserna


 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
föreningens hemsida


 
Nyttjandet av tjänster
Hur ofta nyttjar du föreningens tjänster:
fastighetsskötaren (felanmälan)


 
Nyttjandet av tjänster
Övriga kommentarer

 
Om dig själv
Hur länge har du bott här?


 
Om dig själv
Hur stor lägenhet bor du i (kvm)?


 
Om dig själv
Antal barn i hushållet?

 
Om dig själv
Ålder på barn i hushållet

 
Om dig själv
Jag/vi bor på


 
Om dig själv
Jag/vi bor i


 
Om du bor i bostadsrätt:
Hur viktigt är det för dig att föreningen fortsätter hålla låga avgifter
(i avvägning mot önskemål om tjänster som inte ryms i budget som föreningslokal, gästlägenhet, snickarbod, grovsopor, gym etc.)?


 
Delta i utlottningen av ett presentkort på ICA
Ange namn och lägenhet (gamla lgh nr)

 
Övriga förslag
Här kan du lämna förslag på hur vi kan öka trivsel, spara på energi, effektivisering, förbättra utemiljö, öka tryggheten etc. Alla förslag är välkomna och önskan är fri.

Tack för att du fyllde in denna typeform!
Nu skapa din egna — Det är gratis, lätt och vackert
Skapa en <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform